آدرس دانشکده مجازی :  تهران - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - بن بست دولتشاهی                                                                 دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شماره تماس دانشکده:  42036001-021  
                                   
داخلی 204 اداره آموزش
                                    داخلی 101 
پشتیبانی فنی سایت