سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه (DLN) درسال 1386 راه اندازی شد كه مي توان گفت يكي از قدرتمندترين و در عين حال ساده ترين (user friend) سامانه هاي آموزش از راه دور كشور بود،درسال 1391با تلاش دانشکده مجازی نسخه دوم این سامانه با عنوان سامانه نماد مجازی (نرم افزار مدیریت آموزشی دانشکده مجازی ) با دو هدف کاربری کمک آموزشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران و راه اندازی رشته های مجازی و دوره های کوتاه مدت مجازی  راه اندازی گردید . در بخش کمک آموزشی  با برقراری ارتباط با سیستم سیپاد، شرایطی فراهم شده که کلیه دروس ارائه شده در هر نیمسال، در سامانه نماد مجازی مشاهده شود تا حيطه فعاليت اين سامانه به كليه گروه هاي آموزشي دانشگاه گسترش یابد. بديهي است بدين ترتيب با بهره گيري از مزاياي هر دو سيستم آموزش حضوري و الكترونيكی (آموزش الکترونیکی ترکیبی) كيفيت و كارايي برنامه آموزشي بالا خواهد رفت .در بخش راه اندازی رشته ها نیز، کلیه رشته و دوره های مجازی این دانشکده با استفاده از امکانات این سامانه قابل هدایت و اجرا می باشند .