MBA مراقبت های دارویی


دوره مجازی یکساله MBA  مراقبت های دارویی برای اولین بار بصورت مشترک با همکاری دانشکده داروسازی در دانشکده مجازی ارائه می گردد.
با توجه به لزوم تاسیس بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان و یا تبدیل داروخانه بیمارستانی به بخش مراقبت های دارویی، نیاز به تربیت مدیرانی وجود دارد که علاوه بر دارا بودن دانش کافی در زمینه های مختلف خدمات دارویی و توزیع دارو در بیمارستان، دانش و مهارت کافی در زمینه علوم انسانی و به ویژه مدیریت نیز داشته باشند. همچنین با توجه به وجود شکل سنتی داروخانه های بیمارستانی و لزوم تبدیل ساختاری آنها به بخش مراقبت های دارویی نیاز به افرادی وجود دارد که توانایی مدیریت تحول و طراحی استراتژیک، برای ایجاد بخشی پویا و کارآمد را داشته باشند. با رویکرد فوق دوره MBA   مراقبت های دارویی توسط داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان طلایه دار مراقبت های دارویی در کشور با همکاری دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی گشت تا به تربیت مدیرانی توانمند در این عرصه بپردازد.

برای مشاهده نحوه ارائه برنامه، ضوابط و نحوه پذیرش اینجا را کلیک کنید.