آئین نامه ها و مقررات

براساس دستورالعمل مصوب 8/4/1387 شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعضای هیات علمی دانشگاه در صورت تایید مدیر گروه آموزشی مربوطه و رئیس محترم دانشکده مربوطه می­توانند در دروس نظری تا حداکثر چهار هفدهم از ساعات درس واحد مورد نظر را به صورت مجازی و بدون تشکیل کلاس حضوری از طریق سامانه LMS دانشگاه (نماد مجازی) ارائه دهند. عضو هیات علمی موظف است در زمان­های فوق با اعلام قبلی در محل دانشکده به منظور رفع اشکالات احتمالی دانشجویان حضور فیزیکی داشته باشد.

اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان برای اطلاع از آخرین نسخه آئین نامه ها و مقررات آموزشی مجازی در رشته های مجازی اینجا را کلیک نمائید .